Конверзија

Довршена активност, онлајн или офлајн, која је важна за успех вашег предузећа. У примере спадају довршена регистрација за имејл билтен (конверзија ка циљу) и куповина (трансакција, понекад се назива „конверзија е-трговине“).

Конверзија може да буде макроконверзија или микроконверзија. Макроконверзија је обично довршена трансакција куповине. Насупрот томе, микроконверзија је довршена активност, као што је регистрација за пријем имејлова, која указује на то да се корисник креће у правцу остваривања макроконверзије.

 

Сродни ресурси