Konwersja

Ukończona działalność (online lub offline) mająca znaczenie dla powodzenia Twojej firmy. Przykłady: subskrypcja newslettera e-mailowego (konwersja na cel), kupno (transakcja, zwana też konwersją e-commerce).

Konwersja może mieć charakter makro lub mikro. Konwersja makro to zazwyczaj zrealizowana transakcja kupna. Natomiast konwersja mikro to ukończona działalność, taka jak subskrypcja e-mailowa, wskazująca na skłonność użytkownika do dokonania konwersji makro.

 

Powiązane materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem