המרה

פעילות החשובה להצלחת העסק שלך, שבוצעה באופן מקוון או לא מקוון. הדוגמאות להמרה כוללות הרשמה מוצלחת לניוזלטר בדוא"ל (המרה ליעד) ורכישה (עסקה, נקראת לעתים המרה של מסחר אלקטרוני).

המרה יכולה להיות המרת מאקרו או המרת מיקרו. המרת מאקרו אופיינית היא עסקת רכישה שבוצעה. לעומת זאת, המרת מיקרו היא פעילות שבוצעה, כגון הרשמה בדוא"ל, המציינת שהמשתמש מתקדם לעבר המרת מאקרו.

 

משאבים קשורים