Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Μετατροπή

Μια δραστηριότητα που ολοκληρώθηκε στο διαδίκτυο ή εκτός σύνδεσης και η οποία είναι σημαντική για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται μια εγγραφή που ολοκληρώθηκε για το ενημερωτικό δελτίο σας (μια μετατροπή Στόχου) και μια αγορά (μια συναλλαγή, που ορισμένες φορές ονομάζεται μετατροπή ηλεκτρονικού εμπορίου).

Οι μετατροπές μπορούν να είναι μείζονες μετατροπές ή μικρομετατροπές. Μια μείζων μετατροπή είναι συνήθως μια συναλλαγή αγοράς που ολοκληρώθηκε. Αντίθετα, μια μικρομετατροπή είναι μια δραστηριότητα που ολοκληρώθηκε, όπως μια εγγραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία υποδεικνύει ότι ο χρήστης κινείται προς μια μείζονα μετατροπή.

 

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false