Attribusjon

Prosessen for tilordning av kreditt for salg og konverteringer til kontaktpunkter i konverteringstrakter.

Ved hjelp av attribusjon kan markedsførere tallfeste hvor mye hver kanal har bidratt hva angår salg og konverteringer. Mange personer kan for eksempel foreta kjøp på nettstedet ditt etter å ha søkt etter merkevaren din på Google. De kan imidlertid ha blitt introdusert til merkevaren din via en bannerannonse eller en blogg. Markedsførere bruker attribusjon for å fordele økonomisk kreditt for kjøp på riktig måte mellom de mange markedsføringskanalene som kan ha bidratt til hvert salg.

Relaterte ressurser