Απόδοση

Η διαδικασία εκχώρησης πίστωσης για τις πωλήσεις και τις μετατροπές στα σημεία επαφής των διαδρομών μετατροπών.

Χάρη στην Απόδοση, οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τη συμβολή κάθε καναλιού στις πωλήσεις και τις μετατροπές. Για παράδειγμα, πολλοί χρήστες ενδέχεται να κάνουν αγορές στον ιστότοπό σας, αφού αναζητήσουν την επωνυμία σας στο Google. Ωστόσο, ενδέχεται να γνώρισαν την επωνυμία σας μέσω μιας διαφήμισης προβολής ή ενός ιστολογίου. Οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ χρησιμοποιούν την απόδοση, για να κατανείμουν την κατάλληλη χρηματική πίστωση για τις αγορές μεταξύ των πολλών καναλιών μάρκετινγκ που συμβάλλουν σε κάθε πώληση.

Σχετικοί πόροι