Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Ετικέτα του Analytics

Η ετικέτα του Analytics είναι ένα απόσπασμα JavaScript που συλλέγει και αποστέλλει δεδομένα στο Analytics από έναν ιστότοπο.

Μπορείτε να προσθέσετε την ετικέτα του Analytics απευθείας στο HTML κάθε σελίδας στον ιστότοπό σας ή έμμεσα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης ετικετών, όπως τον Διαχειριστή ετικετών Google.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false