Ετικέτα του Analytics

Η ετικέτα του Analytics είναι ένα απόσπασμα JavaScript που συλλέγει και αποστέλλει δεδομένα στο Analytics από έναν ιστότοπο.

Μπορείτε να προσθέσετε την ετικέτα του Analytics απευθείας στο HTML κάθε σελίδας στον ιστότοπό σας ή έμμεσα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης ετικετών, όπως τον Διαχειριστή ετικετών Google.

Σχετικοί πόροι