Αναλυτική προβολή

Η αναλυτική προβολή ή αναλυτική προβολή αναφορών είναι ένα υποσύνολο μιας ιδιοκτησίας Universal Analytics που μπορεί να έχει τις δικές του ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές αναλυτικές προβολές για μία ιδιοκτησία και να διαμορφώσετε κάθε αναλυτική προβολή, προκειμένου να εμφανίζει διαφορετικό υποσύνολο δεδομένων για την εκάστοτε ιδιοκτησία.

Σχετικοί πόροι