Вибірка

Вибір підмножини даних із трафіку та звітності на основі тенденцій, виявлених у певному наборі даних. Вибірка широко використовується в статистичному аналізі, оскільки аналіз підмножини даних дає результати, близькі до результатів аналізу повного набору даних. Однак на цей процес витрачається менше часу й обчислювальних ресурсів.

Пов’язані ресурси