Узорковање

Поступак избора подскупа података из саобраћаја и извештавања о трендовима који су пронађени у том узоркованом скупу. Узорковање се широко користи у статистичкој анализи јер се анализом подскупа података добијају слични резултати као и анализом целог скупа података, а ови резултати могу да се добију помоћу мање ресурса за израчунавање и да се обраде за краће време.

Сродни ресурси