Utvalg

Praksisen for valg av et delsett med data fra trafikken og rapporteringen din hva angår trendene som er avdekket i det aktuelle eksempelsettet. Utvalg er mye brukt i statistisk analyse ettersom analyser av delsett med data gir lignende resultater som analyser av et fullstendig datasett, men disse resultatene kan genereres med lavere beregningskapasitet og kortere behandlingstid.

Relaterte ressurser