Utvalg

Praksisen for valg av et delsett med data fra trafikken og rapporteringen din hva angår trendene som er avdekket i det aktuelle eksempelsettet. Utvalg er mye brukt i statistisk analyse ettersom analyser av delsett med data gir lignende resultater som analyser av et fullstendig datasett, men disse resultatene kan genereres med lavere beregningskapasitet og kortere behandlingstid.

Relaterte ressurser

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt