דגימה

התהליך של בחירת קבוצת משנה של נתונים מתנועת האתר שלך ודיווח על המגמות שזוהו בקבוצה מדגמית זו. הדגימה נפוצה בשימוש בניתוח סטטיסטי מכיוון שניתוח קבוצת משנה של נתונים מעניק תוצאות דומות לאלו של ניתוח בקבוצת נתונים מלאה, אך הוא יכול להפיק תוצאות אלו תוך עומס חישובי קטן יותר וזמן עיבוד מקוצר.

משאבים קשורים