Δειγματοληψία

Η πρακτική της επιλογής ενός υποσυνόλου δεδομένων από την επισκεψιμότητά σας και της δημιουργίας αναφορών σχετικά με τις τάσεις που εντοπίζονται σε αυτό το σύνολο δεδομένων. Η δειγματοληψία χρησιμοποιείται ευρέως στην στατιστική ανάλυση, επειδή η ανάλυση ενός υποσυνόλου δεδομένων δίνει παρόμοια αποτελέσματα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ενός πλήρους συνόλου δεδομένων, αλλά μπορεί να παράγει αυτά τα αποτελέσματα με μικρότερο υπολογιστικό φόρτο και μειωμένο χρόνο επεξεργασίας.

Σχετικοί πόροι