Αυτό το άρθρο αφορά τις ιδιοκτησίες Universal Analytics, οι οποίες θα σταματήσουν την επεξεργασία δεδομένων την 1η Ιουλίου 2023 (την 1η Οκτωβρίου 2023 για ιδιοκτησίες Analytics 360). Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4.

Δειγματοληψία

Η πρακτική της επιλογής ενός υποσυνόλου δεδομένων από την επισκεψιμότητά σας και της δημιουργίας αναφορών σχετικά με τις τάσεις που εντοπίζονται σε αυτό το σύνολο δεδομένων. Η δειγματοληψία χρησιμοποιείται ευρέως στην στατιστική ανάλυση, επειδή η ανάλυση ενός υποσυνόλου δεδομένων δίνει παρόμοια αποτελέσματα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ενός πλήρους συνόλου δεδομένων, αλλά μπορεί να παράγει αυτά τα αποτελέσματα με μικρότερο υπολογιστικό φόρτο και μειωμένο χρόνο επεξεργασίας.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false
false