Vzorkování

Vybírání podmnožin údajů o provozu a vytváření přehledů o trendech zjištěných v těchto vzorcích. Vzorkování se běžně používá při statistické analýze, protože analýza podmnožiny údajů vede k podobným výsledkům jako analýza celého souboru dat, ale výsledky je možné získat s menším zatížením výpočetních prostředků a za kratší dobu.

Související zdroje

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory