Показатељ

Квантитативна мера података. Показатељи у Google аналитици могу да буду збирови или односи.

Показатељи су појединачни елементи аспекта који могу да се мере као збир или однос. На пример, аспект Град може да се повеже са показатељем као што је Популација, који би представљао укупан број становника одређеног града.

Прикази екрана, Страница по сесији и Просечно трајање сесије су примери показатеља у Google аналитици.

Сродни ресурси