Επίσκεψη

Μια αλληλεπίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή δεδομένων στο Analytics. Στους κοινούς τύπους επισκέψεων περιλαμβάνονται οι επισκέψεις παρακολούθησης σελίδας, οι επισκέψεις παρακολούθησης συμβάντος και οι επισκέψεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

Κάθε φορά που ο κώδικας παρακολούθησης ενεργοποιείται από τη συμπεριφορά ενός χρήστη (για παράδειγμα, ο χρήστης φορτώνει μια σελίδα σε έναν ιστότοπο ή μια οθόνη σε μια εφαρμογή για κινητά), το Analytics καταγράφει αυτήν τη δραστηριότητα. Κάθε αλληλεπίδραση περιλαμβάνεται σε μια επίσκεψη και αποστέλλεται στους διακομιστές της Google. Στα παραδείγματα τύπων επίσκεψης περιλαμβάνονται τα εξής:

  • επισκέψεις παρακολούθησης σελίδας
  • επισκέψεις παρακολούθησης συμβάντος
  • επισκέψεις παρακολούθησης ηλεκτρονικού εμπορίου
  • επισκέψεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Σχετικοί πόροι