Ιδιότητα

Ένα δευτερεύον στοιχείο ενός λογαριασμού Analytics που καθορίζει ποια δεδομένα οργανώνονται και αποθηκεύονται μαζί. Όλοι οι πόροι που επισημαίνονται με το ίδιο αναγνωριστικό ιδιότητας συλλέγονται και αποθηκεύονται μαζί. Μια μεμονωμένη ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ενός ιστότοπου ή μίας εφαρμογής για κινητά ή να αποτελεί μια περίληψη των δεδομένων από πολλούς ιστότοπους ή πολλές εφαρμογές για κινητά.

Σχετικοί πόροι