Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Προβολή σελίδας

Ένα στιγμιότυπο μιας σελίδας που φορτώνεται (ή φορτώνεται εκ νέου) από ένα πρόγραμμα περιήγησης. Οι Προβολές σελίδων είναι μια μέτρηση που ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός σελίδων που προβλήθηκαν.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false