Προβολή σελίδας

Ένα στιγμιότυπο μιας σελίδας που φορτώνεται (ή φορτώνεται εκ νέου) από ένα πρόγραμμα περιήγησης. Οι Προβολές σελίδων είναι μια μέτρηση που ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός σελίδων που προβλήθηκαν.

Σχετικοί πόροι