Protokol měření

Standardní soubor pravidel pro shromažďování a odesílání požadavků na server do Analytics z libovolných zařízení připojených k internetu.

Protokol měření umožňuje odesílat do Analytics údaje z libovolného zařízení, které je připojen k internetu. To je užitečné zejména v případech, kdy chcete do Analytics odeslat údaje z veřejného terminálu, systému v místě prodeje nebo z čehokoli jiného, co není web ani mobilní aplikace. Zatímco kód JavaScriptu Analytics a sady SDK pro mobilní zařízení sestavují požadavky na server a odesílají do Analytics údaje z webů a mobilních aplikací automaticky, požadavky na server shromažďující údaje z jiných druhů zařízení je třeba sestavovat manuálně. Protokol měření definuje, jak požadavky na server konstruovat a jak je odesílat do Analytics.

Související zdroje

Přečtěte si o Protokolu měření na našich webových stránkách pro vývojáře.