Груписање канала

Детаљан приказ извора саобраћаја у извештајима о аквизицијама који групише неколико маркетиншких активности. Груписања канала вам омогућавају да прегледате и упоредите обједињене показатеље према називу канала, као и према појединачном извору саобраћаја, медијуму или називу кампање.

У одељку „Аквизиција“, у извештајима „Преглед“ и „Канали“ можете да видите податке организоване према подразумеваном груписању канала, груписању најчешћих извора саобраћаја, као што су „Праћена претрага“ и „Директан саобраћај“. Ово груписање је засновано на правилима. То вам омогућава да брзо проверите учинак сваког канала саобраћаја.

Сродни ресурси