קיבוץ ערוצים

רשימה כללית של מקורות התנועה בדוחות 'רכישה', המקבצת ביחד מספר פעילויות שיווק. קיבוצי ערוצים מאפשרים לך להציג ערכים מצטברים ולהשוות ביניהם לפי שם ערוץ, וכן לפי מקור תנועה, אמצעי הגעה לאתר או שם קמפיין ספציפיים.

בדוחות 'סקירה כללית' ו'ערוצים' בקטע 'רכישה' ניתן לראות את הנתונים מאורגנים לפי קיבוץ הערוצים המוגדר כברירת מחדל. זהו קיבוץ מבוסס-כלל של מקורות התנועה הנפוצים ביותר כגון 'חיפוש בתשלום' או 'ישיר'. ארגון כזה מאפשר לך לבדוק במהירות את הביצועים של כל אחד מערוצי התנועה שלך.

משאבים קשורים