Ομαδοποίηση καναλιών

Μια περίληψη πηγών επισκεψιμότητας στις αναφορές "Απόκτηση", στην οποία ομαδοποιούνται πολλές δραστηριότητες μάρκετινγκ. Χάρη στις ομαδοποιήσεις καναλιών μπορείτε να προβάλετε και να συγκρίνετε συγκεντρωτικές μετρήσεις κατά όνομα καναλιού, καθώς και κατά μεμονωμένη πηγή επισκεψιμότητας, μέσο ή όνομα καμπάνιας.

Στις αναφορές "Επισκόπηση" και "Κανάλια" της ενότητας "Απόκτηση", μπορείτε να οργανώσετε και να προβάλετε τα δεδομένα σας σύμφωνα με την Προεπιλεγμένη ομαδοποίηση καναλιών, μια ομαδοποίηση βάσει κανόνων η οποία περιλαμβάνει τις πιο κοινές πηγές επισκεψιμότητας, όπως η πληρωμένη αναζήτηση και η επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα την απόδοση καθενός από τα κανάλια επισκεψιμότητας που διαθέτετε.

Σχετικοί πόροι