יעד

הגדרת תצורה המאפשרת לך לעקוב אחר הפעולות החשובות, או ההמרות, המתרחשות באתר או באפליקציה שלך לנייד.

יעדים מאפשרים לך למדוד עד כמה האתר או האפליקציה שלך משיגים את מטרות היעד שהצבת. תוכל להגדיר יעדים נפרדים כדי לעקוב אחר פעולות שונות, כגון עסקאות בסכום רכישה מינימלי או משך הזמן שמשתמש הקדיש למסך. בכל פעם שבה משתמש משלים יעד, נרשמת המרה בחשבון Analytics שלך.

משאבים קשורים