מסנן תצוגה מפורטת

הגדרת תצורה המאפשרת לך להוסיף, להסיר או לשנות את הנתונים שלך במהלך העיבוד שלהם, לפני הצגתם בדוחות.

מסנני תצוגה מפורטת מאפשרים לך להגביל ולשנות את נתוני התנועה הנכללים בתצוגה מפורטת. לדוגמה, תוכל להשתמש במסננים כדי לבצע אי הכללה של תנועה מכתובות IP מסוימות, להתמקד בתת-דומיין או בספריה ספציפיים או להמיר כתובות אתרים דינמיות של דפים למחרוזות טקסט קריאות.

משאבים קשורים

מידע על מסננים של תצוגה מפורטת