Φίλτρο αναλυτικής προβολής

Μια ρύθμιση διαμόρφωσης, χάρη στην οποία μπορείτε να προσθέτετε, να καταργείτε ή να τροποποιείτε τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, προτού προβληθούν στις αναφορές σας.

Τα φίλτρα αναλυτικής προβολής σάς επιτρέπουν να περιορίζετε και να τροποποιείτε τα δεδομένα επισκεψιμότητας που περιλαμβάνονται σε μια αναλυτική προβολή. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα, για να εξαιρέσετε επισκεψιμότητα από συγκεκριμένες διευθύνσεις IP, να εστιάσετε σε συγκεκριμένο υποτομέα ή κατάλογο ή να μετατρέψετε διευθύνσεις URL δυναμικών σελίδων σε ευανάγνωστες συμβολοσειρές κειμένου.

Σχετικοί πόροι

Σχετικά με τα φίλτρα αναλυτικής προβολής