Visningsfilter

En konfigurationsindstilling, som giver dig mulighed for at tilføje, fjerne eller ændre data under behandlingen, inden dataene vises i dine rapporter.

Visningsfiltre giver dig mulighed for at begrænse og ændre de trafikdata, der medtages i en visning. Du kan f.eks. bruge filtre til at ekskludere trafik fra bestemte IP-adresser, fokusere på et specifikt underdomæne eller indeks eller konvertere dynamiske webadresser for sider til læsbare tekststrenge.

Relaterede ressourcer

Om visningsfiltre

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet