Filtres de les visualitzacions

Una opció de configuració que us permet afegir, treure o modificar dades durant el processament previ a l'elaboració dels informes.

Els filtres de les visualitzacions permeten limitar i modificar les dades de trànsit que s'inclouen en una visualització. Per exemple, podeu utilitzar filtres per excloure trànsit de determinades adreces IP, per centrar-vos en un subdomini o directori concret, o per convertir URL de pàgines dinàmiques en cadenes de text llegible.

Recursos relacionats

Quant als filtres de les visualitzacions