ביקור

פרק הזמן שבו משתמש פעיל באתר או באפליקציה. כברירת מחדל, אם המשתמש לא היה פעיל במשך 30 דקות או יותר, כל פעילות שהוא יבצע לאחר מכן תשויך לביקור חדש. אם המשתמש עזב את האתר וחזר אליו בתוך 30 דקות, הדבר ייחשב להמשך הביקור המקורי.

משאבים קשורים