Segment

Et delsett av økter eller brukere som deler et felles attributt. Med segmenter kan du skille ut og analysere grupper med økter eller brukere for å få en dypere analyse.

Med segmentering kan du isolere og analysere delsett av dataene dine. Du kan for eksempel segmentere dataene dine etter markedsføringskanal, slik at du kan se hvilken kanal som er ansvarlig for en økning i kjøp. Ved å se nærmere på segmenter av dataene dine kan du få en bedre forståelse av hva som forårsaket en endring i de samlede dataene.

Relaterte ressurser