פלח

קבוצת משנה של פעילויות באתר או משתמשים בעלי מאפיינים משותפים. פלחים מאפשרים לך לבודד קבוצות של פעילויות באתר או משתמשים, ולנתח אותן בצורה טובה יותר.

הפילוח מאפשר לבודד קבוצות משנה של הנתונים ולנתח אותן. לדוגמה, תוכל לפלח את הנתונים שלך לפי ערוץ שיווק כדי לראות איזה ערוץ אחראי לגידול ברכישות. על ידי הצגת פירוט של פלחי הנתונים שלך, תוכל להבין מה גרם לשינוי בנתונים המצטברים.

משאבים קשורים