Τμήμα

Ένα υποσύνολο περιόδων σύνδεσης ή χρηστών που διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά. Με τα τμήματα μπορείτε να απομονώνετε και να αναλύετε ομάδες περιόδων σύνδεσης ή χρηστών, για να επιτυγχάνετε καλύτερη ανάλυση.

Χάρη στην τμηματοποίηση μπορείτε να απομονώνετε και να αναλύετε υποσύνολα των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να τμηματοποιήσετε τα δεδομένα σας κατά κανάλι μάρκετινγκ, προκειμένου να δείτε ποιο κανάλι ευθύνεται για μια αύξηση των αγορών. Λαμβάνοντας αναλυτικότερες πληροφορίες σε επίπεδο τμήματος δεδομένων, μπορείτε να κατανοήσετε πιο εύκολα ποια ήταν η αιτία για μια αλλαγή στα συγκεντρωτικά δεδομένα.

Σχετικοί πόροι