Segment

Un subconjunt de sessions o d'usuaris que comparteixen atributs. Els segments us permeten aïllar i analitzar grups o sessions d'usuaris, la qual cosa millora el resultat de les anàlisis.

La segmentació us permet aïllar i analitzar subconjunts de dades. Podeu segmentar les vostres dades, per exemple, per canal de màrqueting, de manera que podeu saber quin canal us ha reportat un augment de les compres. Desglossar les dades i analitzar-les per segments us pot ajudar a entendre què ha provocat un canvi determinat a les dades globals.

Recursos relacionats