Груписање садржаја

Детаљан приказ садржаја у извештајима о понашању који групише неколико страница или екрана тако да боље одражава структуру сајта или апликације. Груписања садржаја вам омогућавају да прегледате и упоредите обједињене показатеље према називу групе садржаја, као и према појединачном URL-у, наслову странице или називу екрана.

Груписање садржаја вам омогућава да групишете садржај у логичку структуру која одражава начин на који размишљате о свом сајту или апликацији. Затим можете да прегледате и упоредите обједињене показатеље према називу групе, као и да анализирате појединачни URL, наслов странице или назив екрана. На пример, можете да видите обједињени број приказа страница за све странице у групи као што је „Мушкарци/кошуље“, а затим да их анализирате да бисте видели сваки URL или наслов странице.

Сродни ресурси