המאמר הזה עוסק ב-Universal Analytics. אם אתם משתמשים בדור הבא של Google Analytics, תוכלו לעיין בקטע נכסים של Google Analytics 4 במרכז העזרה הזה.

קיבוץ תוכן

רשימה כללית של התוכן בדוחות 'התנהגות', המקבצת יחד מספר דפים או מסכים כדי לשקף באופן ברור יותר את מבנה האתר או האפליקציה שלך. קיבוצי תוכן מאפשרים לך להציג ערכים מצטברים ולהשוות ביניהם לפי שם קבוצת תוכן, וכן לפי כתובת אתר, כותרת דף או שם מסך ספציפיים.

קיבוץ תוכן מאפשר לך לקבץ תוכן במבנה לוגי המשקף את האופן שבו אתה חושב על האתר או האפליקציה שלך, ולאחר מכן להציג ערכים מצטברים ולהשוות ביניהם לפי שם קבוצה. בנוסף, תוכל להציג פירוט של כתובת האתר, כותרת הדף או שם המסך הספציפיים. לדוגמה, תוכל להציג את המספר המצטבר של צפיות בדף עבור כל הדפים הנכללים בקבוצה מסוימת, כגון 'גברים/חולצות', ולאחר מכן להציג פירוט של כל כתובת אתר או כותרת דף.

משאבים קשורים

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false