Ομαδοποίηση περιεχομένου

Μια περίληψη του περιεχομένου στις αναφορές "Συμπεριφορά", στην οποία ομαδοποιούνται πολλές σελίδες ή οθόνες, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η δομή του ιστότοπου ή της εφαρμογής σας. Χάρη στις ομαδοποιήσεις περιεχομένου μπορείτε να προβάλλετε και να συγκρίνετε συγκεντρωτικές μετρήσεις κατά όνομα ομάδας, κατά μεμονωμένη διεύθυνση URL, καθώς και κατά τίτλο σελίδας ή οθόνης.

Με την Ομαδοποίηση περιεχομένου μπορείτε να ομαδοποιείτε το περιεχόμενο σε μια λογική δομή που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας και, στη συνέχεια, να προβάλετε και να συγκρίνετε τις συγκεντρωτικές μετρήσεις κατά όνομα ομάδας. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλλετε αναλυτικότερες πληροφορίες μέχρι το επίπεδο μεμονωμένων διευθύνσεων URL, τίτλων σελίδας ή ονομάτων οθόνης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον συγκεντρωτικό αριθμό προβολών σελίδων για όλες τις σελίδες σε μια ομάδα, όπως η ομάδα "Άνδρες/Πουκάμισα" και, στη συνέχεια, να δείτε αναλυτικότερα κάθε διεύθυνση URL ή τίτλο σελίδας.

Σχετικοί πόροι