מערך נתונים

כלי מכיל שבו שמורים הנתונים שאתה מעלה ל-Analytics.

  • מערכי נתונים מהווים רכיב מהותי בתכונה 'ייבוא נתונים'.
  • הסוג של מערך הנתונים תואם לסוג הספציפי של הנתונים שברצונך לייבא. לדוגמה, קיימים סוגים של מערכי נתונים עבור נתוני משתמש, נתוני עלות, נתוני תוכן וכדומה.
  • בעת יצירת מערך נתונים אתה מגדיר סכימה, שהיא המבנה שמצרף את הנתונים שאתה מעלה לנתונים הקיימים בהתאמות שלך.

משאבים קשורים