המאמר הזה עוסק ב-Universal Analytics. אם אתם משתמשים בדור הבא של Google Analytics, תוכלו לעיין בקטע נכסים של Google Analytics 4 במרכז העזרה הזה.

מערך נתונים

כלי מכיל שבו שמורים הנתונים שאתה מעלה ל-Analytics.

  • מערכי נתונים מהווים רכיב מהותי בתכונה 'ייבוא נתונים'.
  • הסוג של מערך הנתונים תואם לסוג הספציפי של הנתונים שברצונך לייבא. לדוגמה, קיימים סוגים של מערכי נתונים עבור נתוני משתמש, נתוני עלות, נתוני תוכן וכדומה.
  • בעת יצירת מערך נתונים אתה מגדיר סכימה, שהיא המבנה שמצרף את הנתונים שאתה מעלה לנתונים הקיימים בהתאמות שלך.

משאבים קשורים

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false