מערך נתונים

כלי מכיל שבו שמורים הנתונים שאתה מעלה ל-Analytics.

  • מערכי נתונים מהווים רכיב מהותי בתכונה 'ייבוא נתונים'.
  • הסוג של מערך הנתונים תואם לסוג הספציפי של הנתונים שברצונך לייבא. לדוגמה, קיימים סוגים של מערכי נתונים עבור נתוני משתמש, נתוני עלות, נתוני תוכן וכדומה.
  • בעת יצירת מערך נתונים אתה מגדיר סכימה, שהיא המבנה שמצרף את הנתונים שאתה מעלה לנתונים הקיימים בהתאמות שלך.

משאבים קשורים

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה