Adatkészlet

Tároló a Analytics rendszerbe feltöltendő adatok számára.

  • Az adatkészlet az Adatok importálása funkció nélkülözhetetlen összetevője.
  • Az adatkészletek típusa az importálni kívánt adatok típusának felel meg. Rendelkezésre állnak adatkészlettípusok például a felhasználói adatokhoz, költségadatokhoz, tartalomadatokhoz stb.
  • Amikor létrehoz egy adatkészletet, akkor a feltöltött adatokat és a meglévő lekérési adatokat egyesítő, struktúraként működő sémát definiál.

Kapcsolódó források