Σύνολο δεδομένων

Ένα κοντέινερ που τηρεί τα δεδομένα τα οποία μεταφορτώνετε στο Analytics.

  • Τα σύνολα δεδομένων αποτελούν βασικό στοιχείο της λειτουργίας Εισαγωγής δεδομένων.
  • Ο τύπος ενόςσυνόλου δεδομένων αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο τύπο δεδομένων που θέλετε να εισαγάγετε. Για παράδειγμα, υπάρχουν τύποι συνόλου δεδομένων για δεδομένα χρήστη, δεδομένα κόστους, δεδομένα περιεχομένου, κ.λπ.
  • Όταν δημιουργείτε ένα σύνολο δεδομένων, ορίζετε ένα σχήμα, το οποίο αποτελεί τη δομή που ενώνει τα δεδομένα που μεταφορτώνετε με τα υπάρχοντα δεδομένα στις επισκέψεις σας.

Σχετικοί πόροι