Doelen en e-commerce instellen

Literatuurlijst

Opmerkingen

Het instellen van doelen in Analytics is een van de belangrijkste onderdelen van implementatie. Wanneer u doelen inschakelt, kunt u gebruikmaken van waarden zoals het aantal conversies en het conversiepercentage. Aan de hand van doelen laten we de gegevens in Analytics overeenstemmen met de kritieke prestatie-indicatoren die u in uw meetplan heeft gedefinieerd. Deze waarden zijn altijd beschikbaar in de sectie Conversie van uw standaardrapporten. U kunt deze waarden echter in vrijwel ieder ander rapport in Analytics terugvinden. Dit is handig, omdat u uw conversiegegevens dankzij de rapporten kunt segmenteren.

Elke keer dat u denkt aan conversies, zou u moeten denken in 'macro-conversies' en 'micro-conversies'. Macro-conversies zijn uw primaire bedrijfsdoelen. Micro-conversies zijn de activiteiten waarmee u een relatie opbouwt die kan leiden tot een macro-conversie.

Doelen worden op weergaveniveau geconfigureerd. Dit houdt in dat u voor elke weergave andere doelen kunt maken. Er zijn vier typen doelen:

  • Een 'bestemmingsdoel' is een pagina op uw website die gebruikers zien wanneer ze een activiteit voltooien. Voor een accountaanmelding kan dit de pagina zijn waarop de gebruiker wordt bedankt voor de aanmelding. Voor een aankoop kan dit de ontvangstpagina zijn. Een bestemmingsdoel activeert een conversie wanneer een gebruiker de pagina weergeeft die u heeft gespecificeerd. Wanneer u een doel instelt voor een app, stelt u een schermweergavedoel in, in plaats van een bestemmingsdoel.
  • Een 'gebeurtenisdoel' wordt geactiveerd wanneer een gebruiker iets specifieks doet, zoals het downloaden van een PDF of het starten van een video. U moet Gebeurtenissen bijhouden hebben geïmplementeerd op uw website, als u dit type doel wilt gebruiken.
  • Een 'pagina's-per-bezoek-doel' wordt geactiveerd wanneer een gebruiker meer of minder pagina's bekijkt dan de drempel die u opgeeft.
  • Een 'duurdoel' wordt geactiveerd wanneer het bezoek van een gebruiker onder of boven een door u ingestelde drempel komt.

Er bestaat een belangrijk verschil tussen doelconversies en e-commerce-transacties. Een doelconversie kan slechts eenmaal worden geteld tijdens een bezoek, maar een e-commerce-transactie kan meerdere keren worden geteld tijdens een bezoek. Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Stel dat u als een van uw doelen het downloaden van een PDF instelt. U definieert het doel zo, dat elke PDF een geldige doelconversie is. Laten we aannemen dat het doel vijf euro waard is. Als een gebruiker vervolgens naar uw site gaat en vijf PDF-bestanden downloadt in een sessie, krijgt u slechts een enkele conversie ter waarde van vijf euro. Als u elke download als afzonderlijke e-commerce-transactie bijhoudt, ziet u vijf transacties en € 25 als opbrengst uit e-commerce.

Het is een goede gewoonte om alleen een doelwaarde toe te wijzen aan doelen die geen e-commerce zijn. Reden hiervoor is dat doelwaarde cumulatief is. Wanneer u een doelwaarde toewijst en transacties bijhoudt met de trackingcode voor e-commerce, telt Analytics de waarde van de transactie op bij de waarde van het doel.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?