Kierowanie w sieci reklamowej (Google Ads)

Analizowanie skuteczności kampanii w sieci reklamowej Google.

Raport Kierowanie w sieci reklamowej (Google Ads) umożliwia analizowanie skuteczności kampanii Google Ads kierowanych na sieć reklamową Google (GDN). Zawiera on dane z kampanii Tylko sieć reklamowa i Sieć wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową, które korzystają z co najmniej jednej z dostępnych opcji kierowania:

  • Słowa kluczowe w sieci reklamowej
  • Miejsca docelowe
  • Tematy
  • Zainteresowania i remarketing
  • Wiek
  • Płeć

W raporcie Kierowanie w sieci reklamowej (Google Ads) opcja kierowania pełni funkcję wymiaru podstawowego. W przypadku wszystkich wymiarów oprócz Miejsca docelowe, raport ten zawiera też wymiary Kampania i Grupa reklam.

Dla każdego wymiaru podstawowego można analizować dane o pozyskiwaniu, zachowaniu i konwersji odnoszące się do użytkowników, do których reklamy trafiają za pomocą konkretnej opcji kierowania.

Dzięki temu raportowi możesz poznać siłę oddziaływania swoich reklam displayowych: stopień, w jakim użytkownicy zaangażowali się w interakcję z witryną po kliknięciu reklam, i sposób wykonania konwersji.

Wymiary podstawowe

Słowa kluczowe w sieci reklamowej: które z Twoich kombinacji słowo kluczowe-kampania-grupa reklam są najskuteczniejsze w sieci reklamowej Google.

Miejsca docelowe: jeśli korzystasz z opcji automatycznych miejsc docelowych, możesz przekonać się, czy ogólnie przynosi ona oczekiwane wyniki, a następnie pogłębić analizę, by sprawdzić, które z tych miejsc docelowych (witryn, aplikacji i filmów) mają największą skuteczność. Jeśli korzystasz z opcji wybranych miejsc docelowych, możesz sprawdzić, które ze wskazanych przez Ciebie witryn, aplikacji i filmów mają największą skuteczność.

Tematy: które z Twoich kombinacji temat-kampania-grupa reklam są najskuteczniejsze.

Zainteresowania i remarketing: które grupy zainteresowań i listy remarketingowe są najskuteczniejsze w połączeniu z Twoimi kampaniami i grupami reklam.

Wiek: które z Twoich kombinacji grupa wiekowa-kampania-grupa reklam są najskuteczniejsze.

Płeć: które z Twoich kombinacji płeć-kampania-grupa reklam są najskuteczniejsze.

Analiza

W przypadku wymiarów (opcji kierowania) wyświetlanych w kontekście kampania-grupa reklam możesz stosować następujące metody oceniania:

Porównywanie wszystkich: aby porównać wszystkie kombinacje opcji kierowania, nie filtruj tabeli, tylko posortuj ją według odpowiednich danych. Aby np. sprawdzić, która kombinacja słowo kluczowe-kampania-grupa reklam przynosi najwięcej transakcji lub przychodów, posortuj po prostu tę kolumnę od największej wartości do najmniejszej. Możesz też zastosować odwrotne sortowanie, by przekonać się, które kombinacje mają najsłabsze wyniki.

Filtrowanie według kampanii i (lub) grupy reklam: aby porównać wszystkie opcje kierowania w kontekście pojedynczej kampanii i (lub) grupy reklam, zastosuj do tabeli filtr uwzględniający tylko daną kampanię i (lub) grupę reklam. Na podstawie danych otrzymanych po filtrowaniu możesz oceniać takie parametry jak skuteczność wszystkich słów kluczowych, tematów lub list remarketingowych używanych w pojedynczej kampanii. Możesz następnie sortować poszczególne dane, by poznawać składniki o największej i najmniejszej skuteczności.

Filtrowanie według wartości wymiaru: aby porównać takie elementy jak to samo słowo kluczowe lub ta sama grupa zainteresowań w kontekście różnych kampanii i grup reklam, przefiltruj tabelę według wartości wymiaru (np. według określonego słowa kluczowego albo określonej grupy zainteresowań czy listy remarketingowej). Możesz dzięki temu dowiedzieć się na przykład, czy dane słowo kluczowe ma identyczną skuteczność we wszystkich kontekstach, czy też może w jakiejś kampanii sprawdza się zdecydowanie lepiej lub gorzej.

Stosowanie wymiaru dodatkowego: w połączeniu z każdą z powyższych metod możesz też stosować wymiar dodatkowy. Możesz np. dodać wymiar Użytkownicy > Kategoria urządzenia, by widzieć nie tylko opcje kierowania, ale też skuteczność każdej z nich w zależności od kategorii urządzenia (komputer, tablet i urządzenie mobilne).

Powiązane materiały

Skorzystaj z Centrum pomocy Google Ads, by dowiedzieć się więcej o sieci reklamowej Google

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?