Om kampanjedata

Finn ut hvordan du kan importere og forbedre tilpassede markedsføringsdata.

Med importering av kampanjedata til Analytics kan du kjøre mer dyptgående analyser av resultatene annonsekampanjer kaster av seg. I tillegg til standardparametrene for kampanjesporing i Analytics kan du blant annet få med data om nye kampanjevarianter og -klassifiseringer.

Du reduserer og forenkler samtidig kampanjedataene du må overføre i sporingskoden. Én enkelt kampanje-ID som du sender til Analytics på innsamlingstidspunktet, kan slås sammen med kampanjedata du har importert, og brukes i kampanjedimensjoner og -beregninger og egendefinerte dimensjoner og beregninger. Dette innebærer at du kan bruke eksisterende kampanjekoder på nytt, og importere data til disse.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Slik fungerer importering av kampanjedata

Med importering av kampanjedata blir det angitt en kampanje-ID for nettadressene dine. Du kan deretter bruke kampanje-ID-en til å slå disse treffene sammen med dataene du har importert. Du kan laste opp vanlige kampanjedata, så som kilde og medium. Du kan også laste opp data til egendefinerte dimensjoner for å stille de behov du måtte ha. Du kan for eksempel laste opp data til den egendefinerte dimensjonen Kampanjegruppe for å spore relaterte kampanjesett.

Du kan angi kampanjedata for brukerne dine på tre ulike måter:

Alternativ 1: Bruk tilpasset kampanjemerking

Merk destinasjonsadressen for de ulike kampanjene med utm_id-parameteren. Analytics knytter deretter denne kampanje-ID-en til brukerne som følger denne nettadressen. Vi tar et eksempel:

http://www.example.com?utm_id=1234

Finn ut mer om tilpassede kampanjer.

Alternativ 1: Angi kampanjedata direkte

Hvis du har en tilpasset implementering og kampanjeinformasjonen er tilgjengelig for deg, kan du angi kampanjedata direkte ved å endre sporingskoden din. Du finner mer detaljert informasjon om dette i utviklerveiledningen for Analytics.

Alternativ 3 (analytics.js): Bruk et programtillegg med tilpasset kampanjesporing

Hvis du merker nettadressene dine med parametere for kampanjesporing som ikke er tilhører Analytics, kan du bruke et analytics.js-programtillegg til å få matchet disse verdiene med de Analytics bruker. Du finner mer detaljert informasjon om dette i utviklerveiledningen for Analytics.

Analyser og iverksettelse av tiltak

Bruk rapportene om brukeranskaffelse til å analysere kampanjedataene du har importert. Standardparametrene for kampanjer (f.eks. kilde, medium, innhold, term osv.) er som standard tilgjengelige, og du kan legge til andre egendefinerte dimensjoner som sekundære dimensjoner i den aktuelle rapporten.

Google-utviklere kan opprette tilpassede rapporter eller automatisere analysene sine med Core Reporting API.

Du kan dessuten bruke egendefinerte dimensjoner for importerte kampanjedata som et segment i hele Analytics.

Detaljer om datasettet

Datasettet er beholderen som kommer til å inneholde de importerte dataene dine. Utvid delen nedenfor for å se detaljene for datasettet.

Detaljer for datasettet

De importerte dataene dine lagres i et Datasett av passende type. Du velger Datasettype når du oppretter datasettet. Funksjonene og detaljene for denne bestemte datasettypen er oppført nedenfor.

Forklaring:

 • Omfang – Omfanget bestemmer hvilke treff som skal knyttes til dimensjonsverdiene for import. Det finnes fire omfangsnivåer: treff, økt, bruker og produkt. Finn ut mer om omfang.
 • Moduser – Importmodusen bestemmer punktet i behandlings- og rapporteringskjeden der de importerte dataene dine slås sammen med eksisterende treffdata. Finn ut mer om importmoduser.
 • Skjemanøkkel – Viser nøkkeldimensjoner eller -beregninger. Nøkkelen brukes til å slå sammen dataene du laster opp, med eksisterende data i treffene dine for denne datasettypen.
  Skjemanøkkelen som er oppført her, er bare til informasjon og er kanskje ikke fullstendig. De faktiske dimensjonene og beregningene som er tilgjengelige, blir vist i brukergrensesnittet når du oppretter datasettet.
Omfang Økt
Skjemanøkkel

Kampanjekode (obligatorisk)

Importerte data Minst én av følgende:
 • Annonseinnhold
 • Annonsegruppe
 • kampanje
 • Søkeord
 • Medium
 • Henvisningsbane
 • Kilde
 • Egendefinert dimensjon (øktomfang)
Notater
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?