Bu makale Universal Analytics hakkındadır. Yeni nesil Google Analytics'i kullanıyorsanız bu yardım merkezinin Google Analytics 4 özellikleri bölümüne bakın.

Veri Kümesi oluşturma

Yüklenen verilerinizi barındırmak ve yönetmek için bir kapsayıcı yapılandırmayı öğrenin.

Analytics'e veri yüklemeden önce bu veriyi kapsaması ve yönetmesi için uygun türde bir Veri Kümesi oluşturmanız gerekir.

Bu makalede ele alınan konular:

Adım adım

Şemayı tanımlamak ve içe aktarılan verilerin Mülkünüz ile nasıl birleştirileceğini belirleyen seçenekleri yapılandırmak için bu adımları uygulayın.

 1. Google Analytics'te oturum açın.
 2. Yönetici'yi tıklayın ve veri yüklemek istediğiniz mülke gidin.
 3. MÜLK sütununda, Verileri İçe Aktarma'yı tıklayın. Veri Kümeleri sayfası görüntülenir.
 4. OLUŞTUR'u tıklayın.
 5. Veri Kümesi Türü'nü seçin. (örneğin "Maliyet Verileri")
 6. Veri kaynağına bir ad verin (örneğin, "Reklam Ağı Verileri").
 7. Bu verileri görmek istediğiniz bir veya daha fazla Görünüm seçin.
 8. Veri Kümesi şemasını tanımlamak için Anahtar ve Hedef boyutlarını seçin.
 9. Üzerine yazma davranışını seçin.
 10. Kaydet'i tıklayın.

Veri Kümesi ile ilgili temel bilgiler

 

Veri Kümesi terim ve kavramlarına genel bakışı incelemek için tıklayın.

Veri Kümesi, Analytics'e yüklediğiniz verileri barındıran bir kapsayıcıdır.

Veri Kümesi türü, içe aktarmak istediğiniz belirli veri türüne karşılık gelir. Örneğin; Kullanıcı Verileri, Maliyet Verileri, İçerik Verileri vb. için farklı Veri Kümesi türleri bulunur.

Şema yüklediğiniz verileri isabetlerinizdeki mevcut verilerle birleştiren yapıdır. Şemalar anahtar ve içe aktarma boyut ve metriklerinden oluşur.

Anahtar, yüklenen verileri mevcut isabetlerle eşleştirmek için kullanılır. İçe aktarma boyutu (veya metriği) yüklediğiniz ek verileri alır.

Veri Kümesi türü, kullanılabilir boyut ve metriklerin listesini belirler.

Şemada kullanılacak tüm özel boyutlar/metrikler, Veri Kümesi oluşturulmadan önce oluşturulmalıdır.

İçe aktarma davranışı/İsabet verilerinin üzerine yazma yinelenen anahtar değerlerinin nasıl ele alınacağını denetler. Seçenekleriniz Veri Kümesi türüne bağlıdır:

Maliyet Verileri

Anahtarları daha önceden yüklenmiş verilerle eşleşen verileri içe aktarırsanız, İçe Aktarma Davranışı bölümündeki Toplama seçeneğini belirleyerek yeni verileri eski verilere ekleyebilirsiniz. Üzerine yaz seçeneği önceki verileri yeni verilerle değiştirir.

Diğer Veri Kümesi türleri

Analytics tarafından toplanan isabet verileriyle önceden birleştirilmiş olan verileri içe aktarırsanız, İsabet verilerinin üzerine yaz bölümünde Evet seçeneğini belirlemek içe aktarılan verilerinizi toplanan verilerin üzerine yazar. Hayır seçeneği ise yüklenen verileri silerek toplanan verileri korur.

Yönetim API'sı kullanıcıları için not

Yönetim API'sını kullanarak verileri içe aktarmak için benzersiz bir Veri Kümesi kimliği (eski adıyla Özel Veri Kaynağı Kimliği) gerekir. Veri Kümesi kimliği, Veri Kümeleri sayfasında bir sütun olarak görüntülenir. Veri Kümesinin düzenleme sayfasında bulunan Özel Veri Kaynağı Kimliğini Al (API kullanıcıları için) düğmesini de kullanabilirsiniz.

Analytics API'sı aracılıyla verileri içe aktarma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sonraki adımlar

 1. İçe aktarma türünüzü seçin.
 2. Bir CSV yükleme dosyası oluşturun.
 3. Verileri yükleyin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false