Kanały związane i niezwiązane z marką

Dobrze sklasyfikuj swoje płatne zapytania

Skonfiguruj kanały płatnych wyników wyszukiwania związane lub niezwiązane z marką w Analytics, by oddzielnie analizować skuteczność słów kluczowych płatnego wyszukiwania związanych i niezwiązanych z marką, które mogą mieć zupełnie inne dane skuteczności.

Słowa kluczowe związane z marką mają zwykle: Słowa kluczowe niezwiązane z marką mają zwykle:
Wysokie CTR Niskie CTR
Niskie CPC Wysokie CPC
Dużą liczbę konwersji z ostatniego kliknięcia Wysoką liczbę wspomaganych konwersji

Używając kanałów płatnych wyników wyszukiwania związanych lub niezwiązanych z marką, lepiej zrozumiesz, jak działają razem słowa kluczowe związane i niezwiązane z marką, by generować konwersje.

Aby rozpocząć: skompletuj trzy główne składniki konfiguracji dla każdego widoku (profilu), w którym chcesz korzystać z tej funkcji.

1. Określ i wpisz hasła związane z marką

W sekcji Zarządzaj hasłami związanymi z marką na stronie Administrator wpisz hasła, których należy użyć do znalezienia Twojej firmy lub produktów, w tym hasła związane ze znakami towarowymi. Analytics korzysta z listy wpisanych haseł, by analizować wszystkie płatne zapytania wyszukiwania. Jeśli dane zapytanie nie jest dostępne, Analytics obserwuje płatne słowa kluczowe wyszukiwania.

Każde zapytanie/słowo kluczowe zawierające co najmniej jedno aktywne hasło związane z marką zostanie oznaczone jako Markowe i znajdzie się w kanale Płatne wyniki wyszukiwania związane z marką, które skonfigurujesz w następnej sekcji. Podobnie każde zapytanie/słowo kluczowe niezawierające aktywnych haseł związanych z marką zostanie oznaczone jako Niemarkowe i znajdzie się w kanale Płatne wyniki wyszukiwania niezwiązane z marką, które skonfigurujesz w następnej sekcji.

Zastanawiając się nad wyborem hasła, weź pod uwagę następujące informacje:

 • Dodaj błędną pisownię swojej marki.
  Przykład: w przypadku google dodaj błędy w pisowni, takie jak gogole lub googel.
 • Nie dodawaj wariantów wielkimi literami, gdyż wielkość liter w hasłach ma znaczenie.
  Przykład: Googlegoogle są traktowane jak duplikaty.
 • Nie dodawaj liczby mnogiej, gdyż ta funkcja korzysta z dopasowania zawiera. Jeśli więc hasło związane z marką pojawia się wszędzie w zapytaniu, nawet w innym słowie, oznacza się je jako Markowe.
  Przykład: słowo admob jest odpowiednikiem zarówno słowa admob, jak i google admob.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w przypadku każdego widoku, w którym chcesz użyć kanałów płatnych wyników wyszukiwania związanych lub niezwiązanych z marką.

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego widoku.
 3. Kliknij Ustawienia kanału, a następnie Zarządzaj hasłami związanymi z marką.
 4. Sprawdź sekcję Sugerowane hasła związane z marką. Kliknij Dodaj, by dodać sugestię do listy Aktywne hasła związane z marką, lub kliknij X, by trwale usunąć tę sugestię.
 5. W polu tekstowym Wpisz hasła związane z marką wpisz lub wklej dodatkowe hasła, które opisują Twoją markę, a następnie kliknij Dodaj hasła związane z marką, by dodać te hasła do listy Aktywne hasła związane z marką.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.
2. Utwórz nowe kanały w Default Channel Grouping

Po dodaniu haseł związanych z marką pojawi się monit Analytics o utworzenie dwóch nowych kanałów w Default Channel Grouping. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami, by zakończyć tworzenie kanałów Płatne wyniki wyszukiwania związane z marką i Płatne wyniki wyszukiwania niezwiązane z marką.

Wszelkie zmiany, które wprowadzisz w widoku Default Channel Grouping, są widoczne dla wszystkich użytkowników danego widoku.

Jeśli wcześniej kanał Płatne wyniki wyszukiwania został zmieniony, możesz ręcznie aktualizować swoje Default Channel Grouping, by włączyć dwa nowe kanały: Płatne wyniki wyszukiwania związane z marką i Płatne wyniki wyszukiwania niezwiązane z marką.

Aby samodzielnie utworzyć kanały Płatne wyniki wyszukiwania związane z marką i Płatne wyniki wyszukiwania niezwiązane z marką:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego widoku.
 3. Kliknij Ustawienia kanału, a następnie Grupowanie kanałów.
 4. W tabeli kliknij Default Channel Grouping.
 5. W sekcji Definicje kanałów kliknij Zdefiniuj nowy kanał i utwórz kanał Płatnego wyszukiwania marki:
  1. W pierwszym menu wybierz Kanał określony przez system, a w drugim menu Płatne wyniki wyszukiwania.
  2. Kliknij przycisk I.
  3. W pierwszym menu wybierz Typ zapytania, a w drugim menu Markowe.
  4. Kliknij Gotowe.
 6. W sekcji Definicje kanałów kliknij Zdefiniuj nowy kanał i utwórz kanał Płatnego wyszukiwania niezwiązanego z marką:
  1. W pierwszym menu wybierz Kanał określony przez system, a w drugim menu Płatne wyniki wyszukiwania.
  2. Kliknij przycisk I.
  3. W pierwszym menu Typ zapytania, a następnie Niemarkowe w drugim menu.
  4. Kliknij Gotowe.
 7. (Opcjonalne). Zmień domyślną nazwę kanału Płatne wyniki wyszukiwania na Płatne wyniki wyszukiwania (nieznane), klikając ikonę edycji obok niego. Ten kanał zawiera płatny ruch związany z wyszukiwaniem, dla którego nie ma zapytania ani słowa kluczowego służącego do klasyfikacji, np. zapytania (not set) (nie ustawiono).

Ważne: reguły są oceniane kolejno dla każdej sesji, należy więc ustawić kanały Płatne wyniki wyszukiwania związane z marką i Płatne wyniki wyszukiwania niezwiązane z marką nad domyślnym kanałem Płatne wyniki wyszukiwania na liście Definicje kanałów.

Dane z nowymi nazwami kanałów wyświetlą się w raportach Pozyskiwanie po maksymalnie 24 godzinach.

3. Utwórz nowe kanały w grupowaniu kanałów ścieżek wielokanałowych

Jeśli korzystasz ze ścieżek wielokanałowych, utwórz niestandardowe grupowanie kanałów ścieżek wielokanałowych, które zawiera dwa nowe kanały: Płatne wyniki wyszukiwania związane z marką i Płatne wyniki wyszukiwania niezwiązane z marką.

Wszelkie zmiany, jakie wprowadzisz w grupowaniu kanałów ścieżek wielokanałowych, będą widoczne tylko dla Ciebie, ale możesz z łatwością udostępnić szablon innym użytkownikom.

Możesz utworzyć niestandardowe grupowanie kanałów ścieżek wielokanałowych, korzystając z udostępnionego szablonu lub ręcznie modyfikując kopię grupowania kanałów ścieżek wielokanałowych.

Opcja 1: korzystanie z udostępnionego szablonu do tworzenia nowych kanałów

Skorzystaj z poniższego adresu URL, by utworzyć nowe niestandardowe grupowanie kanałów ścieżek wielokanałowych w jednym z Twoich widoków: https://www.google.com/analytics/web/template?uid=yjJyuJIrTy-Jc3RQJq7TIQ

Wybierz widok, w którym mają się pojawić nowe kanały. Możesz otworzyć udostępniony link wiele razy i zastosować go do wielu widoków.

Opcja 2: ręczne tworzenie nowych kanałów

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Otwórz Raporty.
 3. Otwórz raport Ścieżki wielokanałowe > Konwersje wspomagane (lub inne raporty ścieżek wielokanałowych).
 4. W menu Grupowanie kanałów nad tabelą raportów (obok opcji wymiaru podstawowego) wybierz Kopiuj szablon grupowania kanałów ścieżek wielokanałow.
 5. Wpisz nazwę nowego grupowania, taką jak Default Channels with Brand & Generic.
 6. Kliknij Zdefiniuj nowy kanał i utwórz kanał Płatne wyniki wyszukiwania związane z marką:
  1. W pierwszym menu wybierz Kanał określony przez system, a w drugim menu Płatne wyniki wyszukiwania.
  2. Kliknij przycisk I.
  3. W pierwszym menu wybierz Typ zapytania, a w drugim menu Markowe.
  4. Kliknij Gotowe.
 7. Kliknij Zdefiniuj nowy kanał i utwórz kanał Płatne wyniki wyszukiwania niezwiązane z marką:
  1. W pierwszym menu wybierz Kanał określony przez system, a w drugim menu Płatne wyniki wyszukiwania.
  2. Kliknij przycisk I.
  3. W pierwszym menu Typ zapytania, a następnie Niemarkowe w drugim menu.
  4. Kliknij Gotowe.
 8. (Opcjonalne). Zmień domyślną nazwę kanału Płatne wyniki wyszukiwania na Płatne wyniki wyszukiwania (nieznane), klikając ikonę edycji obok niego. Kliknij Gotowe. Ten kanał zawiera płatny ruch związany z wyszukiwaniem, dla którego nie ma zapytania ani słowa kluczowego służącego do klasyfikacji, np. zapytania (nieustawione).
 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Ważne: reguły są oceniane kolejno dla każdej sesji, należy więc ustawić kanały Płatne wyniki wyszukiwania związane z marką i Płatne wyniki wyszukiwania niezwiązane z marką nad domyślnym kanałem Płatne wyniki wyszukiwania na liście Definicje kanałów.

Dane z nowymi nazwami kanałów wyświetlą się w raportach ścieżki wielokanałowe po maksymalnie 24 godzinach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?