Chrome-tillägget Page Analytics

Efter att rapporten Analys på sidan fasades ut under första kvartalet 2017 fasades också Chrome-tillägget Page Analytics ut under tredje kvartalet samma år. Tillägget fungerar fortfarande men uppdateras inte längre. Analytics-användare kan ladda ned det från Chrome Web Store.

När du har installerat tillägget i Chrome kan du läsa in en sida som du spårar med Analytics och se följande information:

  • mätvärden: Sidvisningar, Unika sidvisningar, Gen. tid på sidan, Avvisningsfrekvens, % utgång
  • antal aktiva besökare i realtid
  • analys av klick på sidan (när användare klickar på sidan)

Vanligtvis visas denna information i en översikt högst upp på sidan:

Snabböversikten visas endast om du har inloggningsåtkomst till det Analytics-konto som samlar in informationen.

Innehåll i artikeln:

Datumintervall

Använd datumintervallsmenyn för att välja tidsperiod för informationen som visas i tillägget. Du kan välja mellan ett antal fördefinierade tidsperioder. Du kan också jämföra ett likvärdigt tidsintervall.

Bubblor

För varje klickbart område på sidan (till exempel länkar och knappar) visas en bubbla som anger procentandelen användare som klickade där.

Klicka på bubbelikonen för att aktivera och inaktivera bubblorna.

Klicka på färgikonen för att aktivera och inaktivera bubbelfärger.

När du har aktiverat bubbelfärger visas bubblorna blå, gröna, orange eller röda beroende på den relativa procentandelen klick.

Klicktröskel

Välj tröskel för visning av bubblor med klickdata. Områden på sidan där antalet klick är färre än tröskelvärdet har inga bubblor.

Segment

Listan Segment innehåller alla segment som du har åtkomst till. Välj upp till fyra segment som ska användas på informationen i tillägget. Det visas separata översikter för varje segment.

Ta bort ett segment genom att öppna listan och avmarkera segmentet.

Endast realtid jämfört med all data

Klicka på ikonerna för visa/dölja i realtidskontrollen för att visa alla mätvärden eller endast realtidsdata.

Konto, egendom, vy

Menyn för konto/egendom/vy innehåller alla konton/egendomar/vyer där den aktuella sidans baswebbadress används som värde i Standardwebbadress i Egendomsinställningar. Om sidan du tittar på exempelvis är www.example.com/index.html ingår alla egendomar vars standardwebbadress är www.example.com på menyn.

Inställningar

Klicka på ikonen för tillägget högst upp i webbläsaren.

Välj om översikterna ska visas högst upp eller längst ned i webbläsarfönstret eller inte alls.

Det visas meddelanden om huruvida tillägget har kopplats till Analytics och huruvida du har åtkomst till Analytics-data för den aktuella sidan.

Inaktivera

Inaktivera tillägget genom att klicka på x. Kontrollerna och översikterna visas inte förrän du aktiverar dem igen via alternativet Inställningar ovan.

Feedback

Skicka feedback till en grupp på Google+ om du får problem med tillägget eller har förslag på förbättringar.

I vissa fall kan snabböversikterna högst upp eller längst ned på en sida medföra att du inte kan rulla ända ned till slutet på sidan.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?