Chrome-tillägget Page Analytics

Detta tillägg uppdateras inte längre.

När du har installerat tillägget i Chrome, kan du läsa in en sida du spårar med Analytics och se följande information:

  • Mätvärden: Sidvisningar, Unika sidvisningar, Gen. tid på sidan, Avvisningsfrekvens, % utgång
  • Antalet aktiva besökare i realtid
  • Analyser av klick på sidan (när användare klickar på sidan)

Vanligtvis visas uppgifterna i en översikt överst på sidan:

Snabböversikten visas bara om du har inloggningsåtkomst till Analytics-kontot som samlar in informationen.

Innehåll i artikeln:

Datumintervall

Använd datumintervallsmenyn när du vill välja tidsperioden för uppgifterna som visas i tillägget. Du kan välja mellan ett antal fördefinierade tidsperioder. Du kan också jämföra ett likvärdigt tidsintervall.

Bubblor

För varje klickbart område på sidan (t.ex. länkar, knappar) visas en bubbla som anger hur många användare i procent som har klickat där.

Klicka på bubbelikonen när du vill aktivera och avaktivera bubblorna.

Klicka på färgikonen när du vill aktivera och avaktivera bubbelfärger.

När visning av färger är aktiv är bubblorna blå, gröna, orange eller röda beroende på klickprocenten.

Klicktröskel

Välj tröskeln för visning av bubblor med klickdata. Områden på sidan där klicken hamnar under tröskeln har inga bubblor.

Segment

Segmentlistan innehåller alla segment du har tillgång till. Välj upp till fyra segment som ska användas till uppgifterna i tillägget. För varje segment visas en separat uppsättning översikter.

Ta bort ett segment genom att öppna listan och avmarkera segmentet.

Endast realtid jämfört med alla uppgifter

Klicka på ikonerna för visa/dölj i realtidskontrollen när du vill visa alla värden eller bara realtidsuppgifterna.

Konto, egendom, dataurval

Menyn för konto/egendom/dataurval innehåller alla konton/egendomar/dataurval som använder den aktuella sidans baswebbadress som värde på Standardwebbadress i Egendomsinställningar. Om sidan du tittar på är exempelvis www.example.com/index.html ingår alla egendomar vars standardwebbadress är www.example.com i menyn.

Inställningar

Klicka på ikonen för tillägget överst i webbläsaren.

Välj om översikterna ska visas överst eller längst ned i webbläsarfönstret eller inte alls.

Meddelanden visas som anger om tillägget har anslutits till Analytics och om du har tillgång till Analytics-data för sidan du tittar på.

Inaktivera

Inaktivera tillägget genom att klicka på x. Kontrollerna och översikterna visas inte förrän du aktiverar dem igen via inställningsalternativet ovan.

Feedback

Skicka feedback till en grupp på Google+ om du får problem med tillägget eller har förslag på förbättringar.

I vissa fall kan snabböversikterna högst upp eller längst ned på en sida medföra att du inte kan rulla ända ned till slutet på sidan.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?