Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Rozšírenie Page Analytics pre Chrome

Po ukončení podpory prehľadu Analýza na stránke v prvom kvartáli 2017 bola ukončená podpora rozšírenia Page Analytics pre Chrome v treťom kvartáli 2017. Rozšírenie nezaktualizujeme, ale bude aj naďalej fungovať. Používatelia služby Analytics si ho môžu stiahnuť z Internetového obchodu Chrome.

Po inštalácii rozšírenia v prehliadači Chrome môžete načítať stránku, ktorú sledujete prostredníctvom služby Analytics, pričom uvidíte nasledujúce informácie:

  • Metriky: zobrazenia stránky, jedinečné zobrazenia stránky, priem. čas na stránke, miera okamžitých odchodov, % odchodov.
  • Počet aktívnych návštevníkov v reálnom čase.
  • Analýza kliknutí na stránke (kde na stránke používatelia klikajú).

Tieto informácie sa predvolene zobrazujú v prehľadoch v hornej časti stránky:

Na zobrazenie prehľadu musíte mať prihlasovacie údaje na prístup k účtu Analytics zhromažďujúcemu informácie.

Obsah tohto článku:

Obdobie

Na výber časového obdobia dát, ktoré chcete vidieť v rozšírení, použite ponuku výberu obdobia. Môžete si vybrať z viacerých vopred definovaných období. Môžete sa tiež rozhodnúť pre porovnanie ekvivalentného obdobia.

Bubliny

Pre každú oblasť stránky, na ktorú možno kliknúť (napr. odkazy, tlačidlá), sa zobrazuje bublina uvádzajúca počet používateľov (v percentách), ktorí na ňu klikli.

Kliknutím na ikonu bubliny vypnete alebo zapnete zobrazovanie bublín.

Kliknutím na ikonu farby vypnete alebo zapnete farby bublín.

Keď sú farby zapnuté, bubliny sú sfarbené na modro, zeleno, oranžovo alebo červeno v závislosti od relatívneho percentuálneho počtu kliknutí.

Limit počtu kliknutí

Vyberte limit pre zobrazovanie bublín s dátami o kliknutiach. Pre oblasti stránky s počtom kliknutí pod úrovňou limitu sa nebudú zobrazovať bubliny.

Segmenty

Zoznam Segmenty zahŕňa všetky segmenty, ku ktorým máte prístup. Môžete si vybrať až štyri segmenty, ktoré sa majú aplikovať na dáta v rozšírení. Pre každý segment sa zobrazuje osobitná množina prehľadov.

Otvorením zoznamu a zrušením výberu segmentu odstránite požadovaný segment.

Dáta v reálnom čase a všetky dáta

Kliknutím na ikony rozbalenia/zbalenia v ovládacom prvku Reálny čas zobrazíte všetky metriky alebo iba dáta v reálnom čase.

Účet, vlastníctvo, zobrazenie

Do ponuky Účet/Vlastníctvo/Zobrazenie sa načítajú všetky účty/vlastníctva/zobrazenia, ktoré používajú základ adresy URL aktuálnej stránky ako hodnotu pre možnosť Predvolená adresa URL v nastaveniach vlastníctva. Príklad: Ak je aktuálna stránka, ktorú si prezeráte, www.example.com/index.html, do ponuky sa zahrnú všetky vlastníctva s predvolenou webovou adresou www.example.com.

Nastavenia

Kliknite na ikonu rozšírenia v hornej časti prehliadača.

Vyberte, či sa má panel s dátami (prehľady) zobrazovať v hornej alebo dolnej časti okna prehliadača, prípadne či sa nemá zobrazovať vôbec.

Zobrazí sa správa, ktorá vás informuje, či sa rozšíreniu podarilo pripojiť k službe Analytics a či máte prístup k dátam služby Analytics pre stránku, ktorú si prezeráte.

Deaktivácia

Rozšírenie deaktivujete kliknutím na symbol x. Ovládacie prvky ani prehľady nebudú viditeľné, kým ich znova neaktivujete prostredníctvom možnosti Nastavenia, ktorú sme spomenuli vyššie.

Pripomienky

V prípade problémov s rozšírením alebo zmien, ktoré by ste uvítali, uverejnite pripomienky v komunite služby Google+.

V niektorých prípadoch vám prehľady zobrazované navrchu alebo naspodku stránky môžu brániť prejsť na úplný spodok stránky.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false