Chrome-utvidelsen Analytics for sider

Etter at Analytics Direktevisning-rapporten ble avviklet i 1. kvartal av 2017 ble Chrome-utvidelsen Analytics for sider avviklet i 3. kvartal av 2017. Vi oppdaterer ikke utvidelsen, men den fungerer fortsatt. Analytics-brukere kan laste den ned fra Chrome Nettmarked.

Når du har installert utvidelsen for Chrome-nettleseren, kan du laste inn en side du sporer med Analytics, og se denne informasjonen:

  • Beregninger: sidevisninger, unike sidevisninger, gj.sn. tid på side, fluktfrekvens, % utgang.
  • Antall aktive besøkende i sanntid.
  • Klikkanalyse på siden (hvor brukerne klikker på den aktuelle siden).

Informasjonen vises som standard på resultatkort øverst på siden:

Du må ha tilgang til Analytics-kontoen der informasjonen innhentes, for at resultatkortet skal vises.

Innholdet i denne artikkelen:

Datoperiode

Bruk datoperiodemenyen for å velge tidsperioden for dataene du ser i utvidelsen. Du kan velge blant en rekke forhåndsdefinerte datoperioder. Du kan også velge å sammenligne en tilsvarende datoperiode.

Bobler

For hvert klikkbare område på siden (f.eks. linker eller knapper) ser du en boble som indikerer prosentandelen av brukere som klikket der.

Klikk på bobleikonet for å slå visningen av bobler på eller av.

Klikk på fargeikonet for å slå fargen på boblene på eller av.

Når du har aktivert bruk av farger, kan boblene være blå, grønne, oransje eller røde avhengig av den relative prosentandelen av klikk.

Klikkterskel

Velg terskelen for visning av bobler med klikkdata. De områdene av siden som ikke har mottatt nok klikk til å nå terskelverdien, vises ikke med bobler.

Segmenter

Segmentlisten inneholder alle segmentene som du har tilgang til. Velg opptil fire segmenter som skal brukes for dataene i utvidelsen. Du ser et eget sett med resultatkort for hvert segment.

Fjern et segment ved å åpne listen og fjerne merket for det aktuelle segmentet.

Bare sanntidsdata kontra alle data

Klikk på ikonene for å utvide/minimere i sanntidskontrollen for å vise alle beregninger eller bare sanntidsdata.

Konto, område, datautvalg

Menyen for konto/område/datautvalg fylles ut med alle kontoene/områdene/datautvalgene som bruker den grunnleggende nettadressen for gjeldende side som verdi for Standard nettadresse i Områdeinnstillinger. Hvis siden du for øyeblikket ser på, for eksempel har nettadressen www.example.com/index.html, blir alle områder med www.example.com som standard nettadresse inkludert i denne menyen.

Innstillinger

Klikk på ikonet for utvidelsen øverst i nettleseren.

Velg om du vil at datapanelet (resultatkortene) skal vises øverst eller nederst i nettleservinduet, eller ikke i det hele tatt.

Du får opp meldinger med informasjon om statusen for Analytics-tilkobling for utvidelsen, og om hvorvidt du har tilgang til Analytics-data for siden du ser på.

Slå av

Klikk på x for å deaktivere utvidelsen. Kontrollene og resultatkortene vises ikke før du aktiverer dem på nytt via Innstillinger-alternativet ovenfor.

Tilbakemelding

Send en tilbakemelding til en Google+-gruppe om eventuelle problemer du opplever med utvidelsen, og kom gjerne med forslag til forbedringer.

I enkelte tilfeller kan visningen av resultatkort øverst eller nederst på en side gjøre det umulig å rulle helt ned til bunnen på siden.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?