Rozšíření prohlížeče Chrome o analýzu stránek

Po ukončení podpory přehledu Analýza na stránce v 1. čtvrtletí roku 2017 byla poté ve 3. čtvrtletí téhož roku ukončena podpora rozšíření prohlížeče Chrome pro analýzu stránek. Rozšíření funguje i nadále, nebude už ale aktualizováno. Uživatelé služby Analytics si ho mohou stáhnout z Internetového obchodu Chrome.

Po nainstalování rozšíření do prohlížeče Chrome můžete načíst nějakou stránku, kterou sledujete pomocí služby Analytics, a zjistit následující informace:

  • metriky: počet zobrazení stránky, zobrazení stránky unikátnímu uživateli, průměrná doba na stránce, míra okamžitého opuštění, procento odchodů
  • počet aktivních návštěvníků v reálném čase
  • analýza kliknutí na stránce (kam uživatelé na dané stránce klikají)

Ve výchozím nastavení se informace zobrazují v rychlých přehledech v horní části stránky:

Aby se rychlé přehledy zobrazily, musíte mít přístup (přihlašovací údaje) k účtu Analytics, který informace shromažďuje.

Obsah tohoto článku:

Období

Časový rámec pro údaje, které v rozšíření uvidíte, zvolíte pomocí nabídky pro výběr období. Na výběr máte několik předdefinovaných hodnot. Kromě toho můžete provést porovnání s nějakým ekvivalentním obdobím.

Bubliny

Pro každou oblast na stránce, na kterou se kliká (např. odkazy, tlačítka), se zobrazí bublina s údajem o procentu uživatelů, kteří na daný prvek klikli.

Kliknutím na ikonu bubliny zobrazení bublin zapnete nebo vypnete.

Kliknutím na ikonu barev zapnete nebo vypnete barvy bublin.

Pokud jsou barvy zapnuté, bubliny jsou modré, zelené, oranžové nebo červené (záleží na procentu kliknutí).

Práh počtu kliknutí

Vyberte prahovou hodnotu pro zobrazení bublin s údaji o kliknutích. Pro oblasti stránky, u kterých počet kliknutí nedosáhne aspoň této prahové hodnoty, se bubliny nezobrazí.

Segmenty

Seznam segmentů obsahuje všechny segmenty, ke kterým máte přístup. Na údaje v rozšíření můžete aplikovat až čtyři vybrané segmenty. Pro každý segment se zobrazí samostatná sada rychlých přehledů.

Segment odeberete tak, že otevřete seznam a zrušíte zaškrtnutí u daného segmentu.

Jen údaje v reálném čase vs. všechny údaje

Kliknutím na ikonu rozbalení/sbalení v ovládacím prvku reálného času zobrazíte všechny metriky, resp. jen údaje v reálném čase.

Účet, služba, výběr dat

Nabídka účtů/služeb/výběrů dat se naplní všemi účty, službami a výběry dat, které používají základní adresu URL aktuální stránky jako hodnotu pro pole Výchozí URL v Nastaveních služby. Pokud je například právě zobrazená stránka www.example.cz/index.html, pak jsou v této nabídce všechny služby, jejichž výchozí URL je www.example.cz.

Nastavení

Klikněte na ikonu rozšíření v horní části prohlížeče.

Vyberte, zda chcete datový panel (rychlé přehledy) zobrazit v okně prohlížeče nahoře, dole nebo vůbec ne.

Zobrazí se zprávy o tom, zda se rozšíření podařilo spojit se službou Analytics a zda máte pro právě zobrazenou stránku přístup k údajům této služby.

Deaktivace

Rozšíření deaktivujete kliknutím na x. Ovládací prvky a rychlé přehledy se nezobrazí, dokud je znovu neaktivujete postupem podle výše uvedené části Nastavení.

Zpětná vazba

Komunitě na Google+ můžete odeslat zpětnou vazbu o problémech, které s rozšířením máte, nebo o vylepšeních, která byste uvítali.

V některých případech může zobrazení rychlých přehledů v horní nebo dolní části stránky bránit v posouvání na stránce až úplně dolů.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?